Naša škola se pridružila predstavnicima sa cele pštine Bač na Međunarodnom susretu gradova – članica mreže „I care for Europe“ koji se održavao u Bosni i Hercegovini od 28. aprila do 1. maja. Predstavljali su nas: Valentina Kovačev i Natalija Jovanović, učenice 8. razreda, pedagog Jelena Ristić i nastavnik TIO Dražen Pakledinac.

 

Opštine Stolac i Čaljina bili su domaćini učesnicima i delegacijama iz republike Srbije (Bač), Hrvatske (Rakovica), Slovenije (Piran) i Italije (Tarćento i Akvileja).

Kroz prezentacije dece osnovnih škola predstavljena je kulturna baština svakog grada koja zaslužuje mesto na UNESKO listi svetske kulturne baštine dok je na radionicama i seminarima stejkoholdera i omladine predstavljena i nematerijalna baština svakog kraja.

Tokom susreta organizovana su i sportska takmičenja za mlade gde su deca iz opštine Bač osvojila prvo mesto.

Svi učesnci ovog susreta imali su prilike da se upoznaju sa turističkim vrednostima ovog dela BiH. Posetili smo Stolac, Čapljinu, Blagaj, Bunu, Vilu Mogorjelo, Počitelj, Mostar, Radimlju.

saradnik: Jelena Ristić

Mi na međunarodnom susretu gradova – članica mreže „I care for Europe“