Članovi stručnih veća, aktiva, timova i komisija za školsku 2019/2020.

 

Stručno veće za razrednu nastavu:

Milica Stanojev -predsednik veća

Stručno veće društveno-jezičke grupe predmeta:

Svetlana Đurić, predsednik veća

Stručno veće prirodno matematičke grupe predmeta:

Gordana Čivčić-Šešum,predsednik veća

Stručno veće za umetnost,kulturu i sport:

Marija Nosal, predsednik veća

 

Stručni aktiv za razvojno planiranje:

Tatjana Petrović-koordinator

Bojana Petković

Dušanka Kurdulija

Irena Velemir

Marko Vojinović

Gordana Čivčić-Šešum

predstavnik Saveta roditelja-Ljiljana Zec

 

Stručni aktiv za razvoj školskog programa:

Bojana Petković-koordinator

Željko Pakledinac, pravnik

Gordana Čivčić Šešum

Milica Stanojev

Svetlana Đurić

Marija Nosal

 

Tim za samovrednovanje:

Anđelka Gulić-koordinator

Milijana Rađenović

Biljana Kostić

Irena Velemir

predstavnik školskog odbora

predstavnik saveta roditelja

predstavnik  Učeničkog parlament

 

Tim za inkluzivno obrazovanje:

Milena Baždar-koordinator

Slobodan Vukojev

Tatjana Petrović

Mileva Struharik

Bojana Petković

Jagoda Ilić

Učenik: Lana Bobinac

Roditelj:Eva Markuš

 

Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja:

Svetlana Đurić-koordinator

Snježana Latinović

Jelena Tica

Štefanija Kovačev

Miljana Zec

 

Tim za obezbeđivanje kvaliteta  i razvoj ustanove:

Ornela Jovanović-koordinator

Mileva Struharik

Anđelka Gulić

 

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništvo:

Tamara Milošević-koordinator

Predsednici stručnih veća i aktiva

 

Tim za profesionalni razvoj:

Milica Stanojev-koordinator

Snježana Latinović

Dušanka Kurdulija

 

Tim za zdravstveno vaspitanje:

Slobodan Vukojev-koordinator

Miloš Preradović

Bogdanka Subašić

 

Tim za profesionalnu orijentaciju:

Dragana Obradović – koordinator

Starešine osmih razreda

Starešine sedmih razreda

Pedagog

veroučitelji

 

Tim za predstavljanje rada škole:

Tatjana Petrović

Milijana Rađenović

 

Učenički parlament:

Dragana Obradović – koordinator

 

Vršnjački tim:

Bojana Petković-koordinator

Učenici viših razreda

 

Dečiji savez:

Bojana Petković-koordinator

Štefanija Kovačev

Jagoda Ilić

 

Komisija za estetsko-higijensko uređenje:

Bogdanka Subašić– koordinator

Tanja Šušković

Miloš Preradović

 

Komisija za kulturnu i javnu delatnost škole:

Biljana Kostić – koordinator

Miloš Milinović

Snježana Latinović

Milena Baždar

Marija Nosal

 

Tim za izradu rasporeda časova:

Milena Baždar

Direktor

 

Tim za reagovanje u kriznim situacijama:

Slobodan Vukojev-koordinator

Miloš Preradović

Marko Vojinović

Miljana Zec

 

Kordinatori za es dnevnik:

Ornela Jovanović