RASPORED ČASOVA ZA PREDMETNU NASTAVU ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU

možete preuzeti na sledećem linku: Raspored časova

 

 RASPORED DODATNE, DOPUNSKE NASTAVE I SLOBODNIH AKTIVNOSTI

ZA ŠKOLSKU 2019/20.

Redni broj Ime i prezime nastavnika Predmet Dodatna nastava Dopunska nastava Slobodne aktivnosti
1. Snježana

Latinović

Srpski jezik sreda, 7.čas ponedeljak,

7.čas

sreda, pretčas
2. Milena

Baždar

Srpski jezik utorak ponedeljak

7.čas

petak,

7.čas

3. Svetlana Đurić Engleski jezik utorak, 7.čas ponedeljak,

7.čas

sreda, 17 časova

novinarska

4. Jelena

Tica

Nemački jezik Utorak,

7.čas

utorak,

7.čas

5. Dragan Košutić Građansko vaspitanje
6. Ornela

Jovanović

Matematika

Fizika

ponedeljak,

7.čas (fiz)

utorak,

7.čas

petak,(zadnji u mesecu) 7. čas

dodatna mat

7. Marko Vojnović Matematika utorak,

7.čas

sreda,

7.čas

petak,

7.čas

9. Tamara

Milošević

Geografija sreda,

pretčas

ponedeljak,

7.čas

sreda,

7.čas

10. Dragana

Obradović

Istorija ponedeljak,

7.čas

četvrtak,

7.čas

četvrtak 8.čas
Herodotove zavrzlame
11. Miloš Preradović Biologija četvrtak

7.čas

petak,

pretčas

sreda
 
12. Gordana Čivšić Šešum Hemija utorak,

7.čas

četvrtak,

7.čas

13. Miljana Zec Tehnika i tehnologija

TIO

ponedeljak,

12:40-13:25

utorak,

7.čas

četvrtak,

6.čas

14. Slobodan

Vukojev

Fizičko vaspitanje sreda,

četvrtak,

16. Tanja

Šušković

Likovna kultura četvrtak,

6.čas

17. Miloš Milinović Muzička kultura četvrtak,

6.čas-hor

18. Biljana Kostić učitelj sreda,

5.čas

petak,

5.čas

Utorak,

6. čas

20. Milica Stanojev učitelj sreda,

5.čas

petak,

5.čas

Utorak,

6. čas

21. Irena Velemir učitelj ponedeljak,

5.čas

sreda,

6.čas

22. Bogdanka Subašić učitelj
23. Tatjana Petrović učitelj
24. Bojana Petković učitelj ponedeljak,

5.čas

sreda,

6.čas

25 Milijana Rađenović Engleski jezik utorak,

6.čas

četvrtak,

6.čas

26. Marija Trusina Katolički

vjeronauk

     
27. Miljana Zec Tehnika i tehnologija petak,

12:40-13:25

   
28. Marija Nosal   sreda,

7.čas